Wybierz miasto ZAMKNIJ


Wybierz kategorię ZAMKNIJ


Polityka Prywatności

Szanujemy prawo do prywatności osób korzystających z usług świadczonych  na portalu,
aby jak najlepiej zadbać o Twoją prywatność, serwis extraDeal.pl prezentuje informacje dotyczące gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest firma "Vegas" Agnieszka Wojtera
Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych w Serwisie są chronione przez
Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.
W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne).
W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.

 • Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych przez Firmę "Vegas" Agnieszka Wojtera w Serwisie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 • Zbiory danych osobowych Użytkowników oraz osób, które korzystają z usługi Newsletter zostałyzgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnodostępnegorejestru zbiorów danych osobowych.
 • Przy Rejestracji osoba, która zakłada Konto w Serwisie i staje się jego Użytkownikiem wyraża zgodęna przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacjimzamówienia oraz komunikacji Użytkownika z Serwisem.
 • Dokonując zakupów w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail. Zgoda udzielana jest w celu realizacji zamówienia i komunikacji z Serwisem.
 • Użytkownik, który dokonuje rezerwacji powinien podać w formularzu rezerwacyjnym numer telefonu. Podanie numeru telefonu ułatwia Firmie "Vegas" oraz Usługodawcy komunikowanie się z Użytkownikiem wyłącznie w celu realizacji umowy zawieranej z Firmą "Vegas" Agnieszka Wojtera i umowy zawartej z Usługodawcą.
 • Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Użytkowników podane w formularzu rejestracyjnymbądź w czasie obsługi procesu zakupu, są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu – firmy "Vegas" Agnieszka Wojtera.
 • Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę mogą, otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczasrejestracji albo dokonywania zakupów adres e-mail, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.
 • Administrator danych osobowych zapewnia osobom, które korzystają z usług świadczonych w Serwisie,realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie, edytując swój profil.
 • Użytkownikowi oraz osobie, która korzysta z usługi Newsletter przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.
 • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Firmę "Vegas" Agnieszka Wojtera w Serwisie a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres biuro@extradeal.com.pl. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.
 • Osoba, która udzieliła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@extradeal.com.pl.
 • Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane. Dane osobowe Użytkowników i osób korzystających z usługi Newsletter mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


Polityka plików cookie

Czym są pliki cookie

Plik cookie to plik tekstowy, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym,         na którym przeglądasz stronę naszego Serwisu (tablet, telefon komórkowy).
Z każdym kliknięciem na link w Serwisie lub wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Serwisu.
W ten sposób informacje w nim zapisane są dla nas dostępne.

Termin ważności plików cookie
Pliki cookie pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas.
Część plików cookie usuwana jest z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej, są to tzw. cookie sesyjne.
Inne pozostają zapisane na dłużej, np. na rok, są to tzw. cookie trwałe.
 

Usuwanie i blokowanie plików cookie
Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookie, których termin ważności upłynął.
Niezależnie od tego Użytkownik może sam usunąć pliki cookie korzystając z zaawansowanych opcji
przeglądarki internetowej lub też wyłączyć przyjmowanie plików cookie na stałe.
Wtedy pliki cookie pochodzące z Serwisu nie zostaną zapisane na komputerze Użytkownika.
Blokada niektórych plików cookie może jednak doprowadzić do nieprawidłowego działania
Serwisu i braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Wystawca plików cookie
Wystawcą części plików cookie jest Serwis www.extradeal.com.pl
Istnieją też pliki cookie wystawiane przez zewnętrze systemy statystyk wykorzystania
Serwisu oraz pliki cookie wystawiane przez naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe.
Do czego wykorzystywane są pliki cookie
Dzięki trwałym plikom cookie istnieje możliwość prezentowania treści bardziej dopasowanych do preferencji Użytkownika.
W trwałym pliku cookie zapisujemy np. stronę ostatnio odwiedzonej kategorii w Serwisie.
Dzięki temu, kiedy wrócisz po jakimś czasie do Serwisu, zostanie Ci wyświetlona ostatnio przeglądana kategoria. W trwałych plikach cookie zapisane są także informacje statystyczne, np. o tym które strony w Serwisie przeglądał Użytkownik.
Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
W sesyjnych plikach cookie jest przechowywana informacja o tzw. sesji w Serwisie i na tej podstawie
można stwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany lub też, który Kupon dodał do koszyka.
Dzięki tym plikom Użytkownik może wyświetlić zakładkę Moje konto czy wydrukować Kupony.


Pliki cookie naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe służą do personalizacji
treści reklamowych prezentowanych Użytkownikowi na podstawie przeglądanych przez niego ofert w Serwisie.
Dane osobowe a pliki cookie
Niezależnie od terminu ważności czy wystawcy pliku cookie nie są w nim zapisane jawnie żadne dane osobowe Użytkownika.
Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Serwisie następuje powiązanie cookie sesyjnego z danymi osobowymi wprowadzonymi
przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku cookie,
a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika.